Jiangmen Wuyang Lighting Technology Co., Ltd

Contact person: Mr. Wu

Tel: +86-18823061636

Address: Factory Building E3, Qianjin Heng Hainan Industrial Zone, Waihai Street, Jianghai District, Jiangmen City

Website:www.wuyangzhaoming.com


Map_EN (15).jpg